Ocena pracownicza

Potrzebujesz narzędzi, które usprawnią poszczególne procesy zarządzania pracownikami? W naszej platformie możesz osiągnąć to m.in. dzięki ocenie pracowniczej. W ramach tego procesu ocenisz kompetencje, efektywność i osiągnięcia pracownika. Dzięki naszej ocenie zidentyfikujesz mocne strony oraz obszary do poprawy, a także ustalisz działania, które pomogą mu w dalszym rozwoju i osiągnięciu lepszych wyników.

Skuteczna ocena 360 stopni i nie tylko – co zyskujesz, korzystając z naszego modułu?

Dopasowany do Twoich potrzeb moduł umożliwia obiektywną i skuteczną ocenę wszystkich zatrudnionych osób. W jego ramach możesz korzystać z różnych narzędzi i funkcjonalności, takich jak: budowanie modelu kompetencji, przypisywanie oczekiwanych poziomów do stanowisk oraz interaktywne arkusze oceny, które pozwalają precyzyjnie określać poziom wiedzy, umiejętności oraz efektywności pracowników.

Ocena pracownicza w różnych Organizacjach zawsze ma wspólne mianowniki, jednak doskonale zdajemy sobie sprawę z faktu, iż każda firma z czasem wypracowuje własne praktyki i zasady. W naszym module w wygodny sposób ustawisz własne kryteria oceny, która to w Platformie HR jest również w pełni zautomatyzowana, co pozwala na usprawnienie działań związanych z weryfikacją kompetencji. Co więcej, daje również praktyczną podstawę do prowadzenia spotkań, takich jak np. rozmowa oceniająca pracownika.

Ocena pracownicza może być przeprowadzana na różne sposoby, w zależności od konkretnych potrzeb i celów Organizacji. Rozmowy oceniające najczęściej przeprowadzane są w formie oceny 180 lub 360 stopni, natmiast na zakończenie procesu zazwyczaj odbywa się rozmowa rozwojowa.

Czym jest ocena 180 stopni?

W celu obiektywnej oceny zatrudnionych osób stosuje się różne metody, a jedną z nich jest ocena 180 stopni. Polega ona na uzyskaniu opinii od bezpośredniego przełożonego oraz samej zatrudnionej osoby. Dzięki temu pracownik może zobaczyć swoje mocne i obszary do poprawy z dwóch perspektyw. Warto podkreślić, że ocena 180 stopni pozwala na uzyskanie bardziej szczegółowego obrazu efektywności pracownika niż opinia wydana wyłącznie przez przełożonego. Celem takiego działania jest uzyskanie pełniejszego obrazu umiejętności, osiągnięć i postaw zatrudnionej osoby.

Na czym polega ocena 360 stopni?

Innym rozwiązaniem, często wykorzystywanym przez działy HR, jest ocena 360 stopni. Polega ona na tym, że na temat pracownika wypowiadają się jego przełożony, współpracownicy, podwładni oraz inne osoby, np. klienci lub partnerzy biznesowi. Cały proces zaczyna się od przygotowania ankiety, zebrania opinii, a następnie sporządzenia raportu, który pokazuje jak wypadła ocena 360 stopni danej osoby. Największym atutem omawianego systemu jest fakt oszczędności pieniędzy oraz czasu. Oceny nie są przeprowadzane w nieintuicyjnych plikach excel czy też w formie papierowej, gdzie nietrudno o pomyłkę lub zgubienie elementów arkusza – wszystko znajduje się w jednym miejscu w systemie.

Jak przeprowadzana jest rozmowa oceniająca pracownika?

Rozmowa oceniająca pracownika to jedna z form oceny pracowniczej, w której przełożony przeprowadza indywidualną rozmowę z podwładnym i omawia jego wyniki, osiągnięcia oraz zachowanie w pracy. Celem rozmowy jest uzyskanie pełniejszego obrazu pracy zatrudnionej osoby, a także określenie jej mocnych stron i obszarów do poprawy. Raporty z naszego modułu ułatwiają wyciąganie wniosków z takiego spotkania.

Na czym polega rozmowa rozwojowa z pracownikiem?

Rozmowa rozwojowa z pracownikiem to spotkanie, które skupia się na planowaniu kierunku dalszej kariery zatrudnionej osoby w danej firmie. Celem takiej rozmowy jest określenie długoterminowych planów, a także działań, które pozwolą na ich realizację. Podczas rozmowy rozwojowej z pracownikiem przełożony wskazuje na potrzebne umiejętności i kompetencje, nad którymi podwładny powinien pracować.

Jakie rodzaje oceny pracowniczej można prowadzić na Platformie HR?

Dostosowany do potrzeb Twojej organizacji moduł pozwoli Ci na kompleksową analizę efektywności zatrudnionych osób. W ramach oceny pracowniczej możesz wygodnie oceniać różne aspekty i planować działania w takich obszarach jak np.:

  • kompetencje, postawy i wartości
  • ocena celów, performance management i MBO
  • umiejętności oraz kwalifikacje
  • ocena 90, 180 lub 360 stopni
  • autorski proces oceny pracowniczej.

Wszystkie te funkcjonalności sprawiają, że moduł Ocena pracownicza w Platformie HR jest niezwykle skutecznym narzędziem dla organizacji, które chcą zwiększyć efektywność swoich działań oraz osiągać lepsze wyniki biznesowe.

Skontaktuj się z nami