Ocena kompetencji pracownika – badanie i rozwój potencjału

Kompetentna i wartościowa kadra staje się jednym z najcenniejszych zasobów przedsiębiorstwa – znacząco przyczynia się do osiągnięcia konkurencyjności firmy i jej pozycji rynkowej. Ocena kompetencji pracownika to proces, który ma na celu określenie jego umiejętności, wiedzy oraz postaw. W tym wpisie przyjrzymy się procesowi badania potencjału personelu. Dowiedz się, jak tworzyć profile rozwoju zawodowego członków swojego zespołu, by w pełni wykorzystać ich możliwości.

W jakim celu wykonuje się profil kompetencji pracownika?

Istnieje wiele powodów, dla których warto badać potencjał członków personelu i monitorować rozwój ich umiejętności. Profil kompetencji pracownika pozwala na określenie obszarów, w których dana osoba radzi sobie dobrze oraz tych, w których potrzebuje wsparcia. Jednocześnie ocena umiejętności jest niezbędna do opracowania planu rozwoju umożliwiającego osobom zatrudnionym nabywanie nowych umiejętności i poszerzanie wiedzy. Innym powodem, dla którego warto monitorować potencjał oraz tworzyć profil pracownika jest wsparcie decyzji kadrowych, w szczególności tych dotyczących awansów, podwyżek czy przeniesień.

Rozwój kompetencji pracowników – jak go analizować?

Wiedząc, czym jest ocena kwalifikacji personelu i znając powody, dla których warto śledzić potencjał członków zespołu, warto odpowiedzieć sobie również na pytanie, jakimi metodami można to robić. Istnieje wiele różnych metod oceny kompetencji pracownika. Do najpopularniejszych technik należą:

  • analiza dokonywana przez przełożonego,
  • metoda oceny kompetencji 360 stopni,
  • wieloczynnikowa metoda AC/DC
  • badanie za pomocą testów.

Każda z powyższych strategii ma swoje unikalne zalety oraz ograniczenia, pozwalając tworzyć wartościowe profile oraz monitorować potencjał pracownika w kontekście jego zawodowego rozwoju.

Ocena przez przełożonego

Niewątpliwie jest to najprostsza i najmniej absorbująca metoda śledzenia postępów zawodowych personelu, jednak dostarcza stosunkowo niewiele informacji. Jej niewątpliwym plusem jest prosta forma. Warto jednak pamiętać, że analizowany w ten sposób rozwój kompetencji pracownika zawsze będzie obciążony pewną dozą subiektywizmu.

Badanie 360 stopni

Znacznie bardziej rozbudowaną i pozwalającą uzyskać sporo cennych informacji strategią badania potencjałujest ocena 360 stopni, pozwalająca stworzyć kompletny profil kompetencji. W tej metodzie informacje zwrotne o pracowniku pozyskiwane są z co najmniej trzech źródeł: od przełożonego, współpracowników oraz samej osoby badanej. Oczywiście analizę można rozszerzyć również o inne grupy, np. klientów czy podwładnych. Ze względu na dane pozyskiwane z różnych źródeł, taka ocena charakteryzuje się wysokim stopniem obiektywizmu, pozwalając tworzyć właściwe modele rozwoju zawodowego poszczególnych członków personelu.

Badanie potencjału pracownika metodą AC/DC

Inna skuteczna strategia, pozwalająca monitorować kwalifikacje osób zatrudnionych w firmie, to analiza z użyciem wieloczynnikowych metod AC/DC (Assessment Center/Development Center). Pierwsza z nich pozwala na badanie potencjału pracownika przede wszystkim na etapie rekrutacyjnym oraz przy selekcji pod kątem konkretnych projektów. Natomiast technika DC pozwala zbudować profil rozwoju zawodowego już zatrudnionych osób. W obu metodach oceny personel podlega obserwacji w trakcie wykonywania konkretnych zadań o charakterze indywidualnym oraz grupowym. Następnie każdy z uczestników badania poddawany jest ocenie pod kątem kluczowych kompetencji.

Ocena rozwoju za pomocą testów kompetencyjnych

Ostatnią omawianą w tym artykule techniką, pozwalającą monitorować rozwój oraz potencjał kadry są testy, służące weryfikacji merytorycznej wiedzy oraz predyspozycji pracownika. Co istotne, metoda ta zapewnia natychmiastową informację zwrotną, a przy tym nie jest czasochłonna, dzięki czemu może być regularnie powtarzana w procesie budowy profilu pracowników. Organizacyjnie jest to znacznie prostsze badanie niż ocena 360 czy analiza metodami AC/DC.

Jak skutecznie badać potencjał pracowników?

Rzetelna ocena kompetencji to proces, który może przynieść firmie wiele korzyści. Aby jednak badanie potencjału było wartościowe i efektywne, należy postawić na odpowiednie metody i techniki. Jeśli poszukujesz wsparcia w zakresie monitorowania postępów personelu, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. W PMC wiemy, że proces oceny jest absolutnie kluczowy! Jeśli Twoja Organizacja dopiero zaczyna przygodę z oceną okresową, zaproponujemy Ci świetne bazowe moduły z zarządzania kompetencjami. A jeśli jesteś już wyjadaczem i oceniasz według własnej koncepcji – skroimy dla Ciebie narzędzie na miarę.