DORADZTWO

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI

Proces gromadzenia informacji i uczenia się, w ostatnich latach stał się kluczowym elementem strategii konkurencji. Systemy i modele działań gwarantujące efektywność tych procesów stanowią jeden z głównych zasobów każdej rozwijającej się organizacji.

 • Analiza danych

  Od 10 lat, w toku realizowanych projektów, gromadzimy i analizujemy dane w zakresie efektywności wykorzystania wiedzy własnej przedsiębiorstw i przedsiębiorców.

 • Wykorzystanie wiedzy

  Naszym klientom pomagamy identyfikować i efektywnie wykorzystać zasoby wiedzy występujące w ich własnych strukturach.

 • Rozwiązania e-Learning

  Stosując własny system LMS Gate2Success, wdrażamy dedykowane rozwiązania e-Learning i Blended-Learning w zakresie zarządzania wiedzą i kompetencjami

 • Doradztwo

  Doradzamy jak działać i funkcjonować aby projekty szkoleniowe były efektywnie realizowane i przyczyniały się do ciągłego wzrostu kompetencji wszystkich członków organizacji.

 • Audyt

  Audytujemy i oceniamy faktyczną wartość programów szkoleniowych pod kątem planowanych celów i realizowanych strategii.

OPTYMALIZACJA PROCESÓW

Efektywność procesowa zapewnia Organizacji, optymalne wykorzystanie jej zasobów i sukces realizowanej strategii. Efektywne budowanie bazy wiedzy własnej organizacji oraz rozwój i wzrost kompetencji jej członków możliwe jest jedynie w oparciu o jasno zdefiniowane i konsekwentnie stosowane zasady, ich wyrazem są właśnie procesy.

Mapujemy i weryfikujemy procesy w organizacji pod kątem ich efektywności businessowej, Definiujemy i wdrażamy rozwiązania procesowe przyczyniające się do budowania i wzrostu DOSKONAŁOŚCI OPERACYJNEJ, Stosujemy standardy Lean Management, Six Sigma i BSC.

BADANIE KOMPETENCJI I OCENA OKRESOWA

Nasze doświadczenie zdobyte w toku realizowanych projektów jednoznacznie potwierdza, iż w procesie zarządzania, istotnym jest sprawny system oceny i monitoringu faktycznych umiejętności i kompetencji każdego z pracowników. Brak takich informacji może skutkować słabą efektywnością, niedopasowaniem do aktualnie wykonywanych obowiązków czy też częstymi błędami. Informacji w tym zakresie dostarczają badania kompetencji oraz programy ocen okresowych.

W tym zakresie oferujemy gotowy moduł on-line który funkcjonować może zarówno samodzielnie jako dedykowana aplikacja webowa jak i jako integralny element oferowanej przez nas platformy LMS Gate2Success.

Wpisz szukaną frazę i naciśnij Enter